Studiju akreditācijas komisijas sēde

Informējam, ka 2019. gada 22. februārī plkst. 9:00 Akadēmiskās informācijas centrā, Dzirnavu ielā 16 notiks Studiju akreditācijas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 407 “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi”.

Studiju akreditācijas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi:

1.Sēdes darba kārtības saskaņošana

2.Studiju virzienu akreditācija

Biznesa vadības koledža, studiju virziens “Tiesību zinātne”, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma “Tiesību zinātnes” (41380);

3.Citi jautājumi