Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde

Informējam, ka 2019. gada 23. janvārī AIC birojā, Dzirnavu ielā 16, plkst. 9:00 notiks Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.
Studiju programmu licencēšanas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi:

  1. Sēdes darba kārtības saskaņošana.
  2. Licenču anulēšana.
    • Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, studiju virziens “Izglītība, pedagoģija un sports”, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Pedagoģija” (43142)
  3. Citi jautājumi