Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde

Informējam, ka 2018. gada 21. novembrī AIC birojā, Dzirnavu ielā 16, plkst. 8:30 notiks Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.

Studiju programmu licencēšanas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi:

1. Sēdes darba kārtības saskaņošana;

2. Studiju programmu licencēšana:

  • Transporta un sakaru institūts, profesionālā bakalaura studiju programma “Robotika” (42523), studiju virziens “Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne”;
  • Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Ārstnieciskā masāža” (41722), studiju virziens “Veselības aprūpe”.

3. Citi jautājumi.