Studiju akreditācijas komisijas sēde

Informējam, ka 2018. gada 21. novembrī plkst. 8:30 Akadēmiskās informācijas centrā, Dzirnavu ielā 16 notiks Studiju akreditācijas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 407 “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi”.

Studiju akreditācijas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi:

1. Sēdes darba kārtības saskaņošana;

2. Kļūdu labošana studiju virzienu akreditācijas lapās:

  • Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, studiju virziens “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”;

3. Citi jautājumi.