Aizvadītas starptautiskās mācības studentiem-ekspertiem augstākajā izglītībā

No 4. līdz 6. oktobrim Rīgā norisinājās Eiropas Studentu apvienības (ESU), Latvijas Universitātes Studentu padomes (LU SP), Latvijas Studentu apvienības (LSA) un Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras (AIKA) organizētās starptautiskās studentu-ekspertu mācības, kas projekta “ESU un LU SP apmācības studentiem ‒ izglītības kvalitātes novērtēšanas ekspertiem” ietvaros pulcēja dalībniekus no vairāk nekā 20 valstīm. Kopumā mācībās piedalījās vairāk nekā 50 studenti no ESU un LSA studentu-ekspertu tīkliem.

Pasākuma ietvaros tika apskatītas tādas tēmas kā Eiropas augstākās izglītības telpa un Boloņas process, standarti un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā, dažādu valstu augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmas un studentu loma kvalitātes nodrošināšanas procesos. Mācību ietvaros notika arī augstskolas akreditācijas simulācija, kuras norises laikā dalībnieki iepazinās ar pašnovērtējuma ziņojumu, kopīgi vienojās par informāciju, kas jānoskaidro ekspertu vizītes laikā augstskolā, un veica ekspertu vizītes izspēli. Kopumā mācības sniedza ekspertiem iespēju pārņemt labo starptautisko pieredzi un atjaunot esošās zināšanas, lai varētu spert pirmos soļus augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas procedūrās un veiksmīgi pildīt eksperta pienākumus.