Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde

Informējam, ka 2018. gada 31. oktobrī AIC birojā, Dzirnavu ielā 16, plkst. 8:30 notiks Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.

Studiju programmu licencēšanas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi:

  1. Sēdes darba kārtības saskaņošana
  2. Studiju programmu licencēšana
  • Baltijas Starptautiskā akadēmija, akadēmiskā maģistra studiju programma “Tiesību zinātne” (45321), studiju virziens “Tiesību zinātne” (45380);
  1. Citi jautājumi