Studiju akreditācijas komisijas sēde

Informējam, ka 2018. gada 31. oktobrī plkst. 8:30 Akadēmiskās informācijas centrā, Dzirnavu ielā 16 notiks Studiju akreditācijas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 407 “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi”.

Studiju akreditācijas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi:

  1. Sēdes darba kārtības saskaņošana
  2. Iesniegumi par izmaiņām studiju virzienos:
    • Izmaiņu novērtēšana Latvijas Universitātes studiju virzienā “Sociālā labklājība” (42762);
    • Izmaiņu novērtēšana Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studiju virzienā “Izglītība, pedagoģija un sports”, profesionālajā bakalaura studiju programmā “Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs” (42141).
  3. Citi jautājumi