Studiju akreditācijas komisijas sēde

Informējam, ka 2018. gada 26. septembrī plkst. 8:30 Akadēmiskās informācijas centrā, Dzirnavu ielā 16 notiks Studiju akreditācijas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 407 “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi”.

Studiju akreditācijas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi:

  1. Sēdes darba kārtības saskaņošana
  2. Iesniegumi par izmaiņām studiju virzienos
    • Izmaiņu novērtēšana Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studiju virzienā “Vadība, administrēšana nekustamo īpašumu pārvaldība”, profesionālajā bakalaura studiju programmā “Uzņēmējdarbība” (42345)
  1. Citi jautājumi