Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde

Informējam, ka 25.09.2017. AIC birojā, Dzirnavu ielā 16, plkst. 13:00 notika Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tika izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.

Studiju programmu licencēšanas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi:

  1. Sēdes darba kārtības saskaņošana.
  2. Studiju programmu licencēšana
    • Vidzemes Augstskola, profesionālā bakalaura studiju programma “Mehatronika”, studiju virziens “Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne”
    • Rīgas Stradiņa universitāte, doktora studiju programma “Vadībzinātne”, studiju virziens “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”
    • Latvijas Lauksaimniecības universitāte, kopīgā akadēmiskā maģistra studiju programma “Lauksaimniecības un pārtikas biznesa vadīšana” (“Agri-Food Business Management”), studiju virziens “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”
  1. Citi jautājumi.