Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde

Informējam, ka 6.09.2017. AIC birojā, Dzirnavu ielā 16, plkst. 8:30 notika Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tika izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.

Studiju programmu licencēšanas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi:

  1. Sēdes darba kārtības saskaņošana.
  2. Studiju programmu licencēšana
    • SIA “Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža”, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Ārstnieciskā masāža”
  1. Citi jautājumi.