Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde

Informējam, ka 4.10.2017. AIC birojā, Dzirnavu ielā 16, plkst. 8:00 notiks Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.

Studiju programmu licencēšanas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi:

  1. Studiju programmu licencēšana
    • Latvijas Lauksaimniecības universitāte, kopīgā akadēmiskā maģistra studiju programma “Lauksaimniecības un pārtikas biznesa vadīšana” (“Agri-Food Business Management”), studiju virziens “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” (akreditēts līdz 2019. gada 25. jūnijam).