Studiju akreditācijas komisijas sēde

Informējam, ka 2017. gada 4. oktobrī plkst. 8:00 Akadēmiskās informācijas centrā, Dzirnavu ielā 16 notiks Studiju akreditācijas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 407 “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi”.

Studiju akreditācijas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi:

  1. Sēdes darba kārtības saskaņošana
  2. Izmaiņas studiju virzienos
    • Liepājas Universitāte, studiju virziens “Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija” (akreditēts līdz 2019. gada 25.jūnijam).