Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde

Informējam, ka 22.08.2017. AIC birojā, Dzirnavu ielā 16, plkst. 8:30 notiks Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.

Studiju programmu licencēšanas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi:

  1. Sēdes darba kārtības saskaņošana
  2. Studiju programmu licencēšana
  • Latvijas Universitāte, profesionālā baklaura studiju programma “Industriālās inženierijas vadība”
  • Rīgas Tehniskā universitāte, maģistra studiju programma “Finanšu inženiermatemātika”
  • Rīgas Tehniskā universitāte, akadēmiskā maģistra studiju programma “Digitālās humanitārās zinātnes”
  • SIA “Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža”, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Ārstnieciskā masāža”

3. Ekspertu apstiprināšana

  • Transporta un sakaru institūts, profesionālā maģistra studiju programma “Aviācijas vadība”
  • Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu “Sauszemes spēku militārā vadība”
  • Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA” un Liepājas Universitāte, kopīgā akadēmiskā maģistra studiju programma “Jaunie mediji un audiovizuālā māksla”

4. Citi jautājumi