Studiju akreditācijas komisijas sēde

Informējam, ka 2017. gada 22. augustā plkst. 8:30 Akadēmiskās informācijas centrā, Dzirnavu ielā 16 notiks Studiju akreditācijas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 407 “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi”.

Studiju akreditācijas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi:

  1. Sēdes darba kārtības saskaņošana
  2. Studiju virzienu akreditācija
  • Latvijas Universitāte, studiju virziens “Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne”;
  • SIA “Hotel School”, studiju virziens “”Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija””;

3. Ekspertu apstiprināšana

Izmaiņas studiju virzienā

  • Banku augstskolas studiju virziens “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”, profesionālā maģistra studiju programma “Uzņēmējdarbības vadīšana”

4. Izmaiņas akreditācijas lapās

  • Par jaunas akreditācijas lapas izsniegšanu Rīgas Juridiskās augstskolas studiju virzienam “Tiesību zinātne”;
  • Par jaunas akreditācijas lapas izsniegšanu Rīgas Stradiņa universitātes studiju virzienam “Veselības aprūpe”

5. Citi jautājumi