Ekspertu rekomendāciju ieviešanas plāna paraugs

Paraugs studiju virziena novērtēšanas komisijas rekomendāciju ieviešanas plānam