Normatīvie dokumenti

  Augstskolu likums (pieejams šeit) MK noteikumi Nr. 407 “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi” (pieejams šeit) MK noteikumi Nr. 408 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi” (pieejams šeit) MK noteikumi Nr. 409 “Nodibinājuma “Akadēmiskās informācijas centrs” maksas pakalpojumu cenrādis” (pieejams šeit) Koncepcijas “Latvijas augstākās izglītības ārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas pilnveide” kopsavilkums (pieejams šeit) Studiju programmu […]

Lasīt vairāk

AIKA darbība starptautiskās organizācijās

Kopš 2015. gada aprīļa AIKA kā AIC departaments ir ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) afiliētais biedrs.     Kopš 2015. gada oktobra AIKA kā AIC departaments ir INQAAHE (International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education) biedrs.  

Lasīt vairāk