Studiju akreditācijas komisijas sēde

Informējam, ka 2017. gada 24. aprīlī plkst. 8:30 Akadēmiskās informācijas centrā, Dzirnavu ielā 16 notiks Studiju akreditācijas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 407 “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi”. Studiju akreditācijas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi: Sēdes darba kārtības saskaņošana Studiju virzienu akreditācija Nodibinājums “Kristīgās vadības […]

Lasīt vairāk

Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde

Informējam, ka 24.04.2017. AIC birojā, Dzirnavu ielā 16, plkst. 8:30 notiks Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”. Studiju programmu licencēšanas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi: Sēdes darba kārtības saskaņošana Licences anulēšana Nodibinājuma “Kristīgās vadības koledža” studiju virziens “Reliģija un teoloģija”, […]

Lasīt vairāk

Studiju akreditācijas komisijas sēde

Informējam, ka 2017. gada 10. aprīlī plkst. 8:30 Akadēmiskās informācijas centrā, Dzirnavu ielā 16 notika Studiju akreditācijas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tika izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 407 “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi”. Studiju akreditācijas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi: Sēdes darba kārtības saskaņošana Studiju virzienu akreditācija Vidzemes Augstskolas studiju […]

Lasīt vairāk

Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde

Informējam, ka 10.04.2017. AIC birojā, Dzirnavu ielā 16, plkst. 8:30 notika Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tika izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”. Studiju programmu licencēšanas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi: Sēdes darba kārtības saskaņošana Ekspertu apstiprināšana Latvijas Kultūras akadēmijas un Rīgas Tehniskās universitātes kopīgā akadēmiskā […]

Lasīt vairāk

Studiju akreditācijas komisijas sēde

Informējam, ka 2017. gada 22. martā plkst. 8:30 Akadēmiskās informācijas centrā, Dzirnavu ielā 16 notiks Studiju akreditācijas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 407 “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi”. Studiju akreditācijas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi: Sēdes darba kārtības saskaņošana Ekspertu apstiprināšana Studiju virzienu akreditācija Liepājas […]

Lasīt vairāk

Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde

Informējam, ka 22.03.2017. AIC birojā, Dzirnavu ielā 16, plkst. 8:30 notiks Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”. Studiju programmu licencēšanas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi: Sēdes darba kārtības saskaņošana Ekspertu apstiprināšana Rīgas Tehniskās universitātes profesionālā bakalaura studiju programma “Industriālais dizains” […]

Lasīt vairāk

Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde

Informējam, ka 8.02.2017. AIC birojā, Dzirnavu ielā 16, plkst. 8:30 notiks Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”. Studiju programmu licencēšanas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi: Sēdes darba kārtības saskaņošana 2016. gada 14. decembra Studiju programmu licencēšanas komisijas protokola Nr. 9 […]

Lasīt vairāk

Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomes sastāvs

Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomes sastāvu nosaka 2015. gada 14. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 407 “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi” 3. punkts. Kvalitātes nodrošināšanas padomes priekšsēdētāju uz pieciem gadiem ievēlē kvalitātes nodrošināšanas padome. Kvalitātes nodrošināšanas padomes priekšsēdētāja – Līga Meņģelsone Nr. Institūcija Ieņemamais amats Padomes loceklis 1. Izglītības un zinātnes ministrija valsts […]

Lasīt vairāk

Parakstīts sadarbības memorands

Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) parakstīja sadarbības memorandu ar Neatkarīgo akreditācijas un novērtēšanas aģentūru (IAAR) starptautiskās konferences “Globālie izaicinājumi un neatkarīgas akreditācijas nākotne Kazahstānā” laikā, kura notika no šī gada 6. līdz 7. oktobrim Astanā. Parakstītais Memorands nodrošina efektīvas sadarbības izveidošanu kvalitātes nodrošināšanas jomā, ekspertu un pieredzes apmaiņā kvalitātes nodrošināšanas jomā un kopīgu izglītības projektu īstenošanā. […]

Lasīt vairāk

Mājaslapa atrodas izstrādes stadijā! Lūdzam informāciju meklēt www.aic.lv

Lasīt vairāk