Studiju akreditācijas un studiju programmu licencēšanas komisijas sastāvs

2015. gada 10. novembra Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomes sēdē tika apstiprināts Studiju akreditācijas un studiju programmu licencēšanas komisijas sastāvs: Komisijas priekšsēdētāja Dr.oec., profesore Tatjana Volkova Komisijas priekšsēdētājas vietnieks Dr.habil.phys., profesors emeritus Ivars Lācis Komisijas locekļi: Dr.med., profesore Ilze Akota Dr.sc.ing. Elmārs Beķeris Mg.tehn., Mg.paed. Gunta Brūmane Mg.oec. Mikus Dubickis Mg.art., Atis Kampars

Lasīt vairāk

Studiju akreditācijas komisijas pienākumi un tiesības

Saskaņā ar 2017. gada 27. jūlijā veiktajiem grozījumiem 2015. gada 14. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 407 “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi” 8. punktā, studiju akreditācijas komisija: • izskata augstskolas vai koledžas iesniegumu par studiju virziena akreditāciju; • pieņem lēmumu par attiecīgā studiju virziena akreditāciju vai par atteikumu akreditēt attiecīgo studiju virzienu; • […]

Lasīt vairāk

Studiju akreditācijas un studiju programmu licencēšanas komisijas locekļu atlase

2015. gada 18.augustā Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padome ir apstiprinājusi Studiju akreditācijas komisijas un Studiju programmu licencēšanas komisijas locekļu atlases kritērijus un vadlīnijas. Akadēmiskās informācijas centra Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas departaments (turpmāk – Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra) veic komisijas locekļu kandidātu atlasi. Pretendentus lūdzam sūtīt CV un motivācijas vēstuli, kurā pamato savu atbilstību kritērijiem, uz e-pastu: aika@aic.lv līdz […]

Lasīt vairāk

Pagarināta pieteikšanās uz Studiju akreditācijas un studiju programmu licencēšanas komisijas locekļu vietām

Akadēmiskās informācijas centra Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas departaments (turpmāk – Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra) pagarina pieteikšanos uz Studiju akreditācijas un studiju programmu licencēšanas komisijas locekļu vietām. Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra veic komisijas kandidātu atlasi, balstoties uz 2015. gada 18.augustā Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomes apstiprinātajiem Studiju akreditācijas komisijas un Studiju programmu licencēšanas komisijas locekļu atlases kritērijiem […]

Lasīt vairāk

Izsludināta atkārtota pieteikšanās uz Studiju akreditācijas un studiju programmu licencēšanas komisijas locekļu vietām

Akadēmiskās informācijas centra Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas departaments (turpmāk – Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra) saskaņā ar Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomes 2015. gada 16. septembra lēmumu izsludina atkārtotu pieteikšanos uz Studiju akreditācijas un studiju programmu licencēšanas komisijas locekļu vietām. Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra veic komisijas kandidātu atlasi, balstoties uz Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomes apstiprinātajiem […]

Lasīt vairāk