Normatīvie dokumenti

  Augstskolu likums (pieejams šeit) MK noteikumi Nr. 407 “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi” (pieejams šeit) MK noteikumi Nr. 408 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi” (pieejams šeit) MK noteikumi Nr. 409 “Nodibinājuma “Akadēmiskās informācijas centrs” maksas pakalpojumu cenrādis” (pieejams šeit) Koncepcijas “Latvijas augstākās izglītības ārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas pilnveide” kopsavilkums (pieejams šeit) Studiju programmu […]

Lasīt vairāk