Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomes sastāvs

Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomes sastāvu nosaka 2015. gada 14. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 407 “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi” 3. punkts. Kvalitātes nodrošināšanas padomes priekšsēdētāju uz pieciem gadiem ievēlē kvalitātes nodrošināšanas padome. Kvalitātes nodrošināšanas padomes priekšsēdētāja – Līga Meņģelsone Nr. Institūcija Ieņemamais amats Padomes loceklis 1. Izglītības un zinātnes ministrija valsts […]

Lasīt vairāk

Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomes sēde

Informējam, ka 18.08.2015 AIC birojā, Dzirnavu ielā 16, plkst. 15:00 notika Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomes sēde. Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomes sēdē izskatītie jautājumi Sēdes vadītāja apstiprināšana Sēdes darba kārtības apstiprināšana Prezentācija par jaunumiem Latvijas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmā Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomes reglamenta apstiprināšana Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomes priekšsēdētāja un […]

Lasīt vairāk